Η καινοτομία είναι η αρχή της εξέλιξης.

Στη MAPFRE ASISTENCIA επενδύουμε συστηματικά και σε νέες τεχνολογίες, οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά στη συνεχή βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Με την εφαρμογή Υποβολής Δήλωσης Ατυχήματος μέσω Tablet PC επιτυγχάνεται καλύτερη, αποτελεσματικότερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση για τους ασφαλισμένους που έχουν υποστεί ατύχημα. Με το πρόγραμμα διαχείρισης στόλου FUTURA μειώνεται εντυπωσιακά ο χρόνος άφιξης στον τόπο του περιστατικού, ενώ η εφαρμογή MAiassist για smartphones αυτοματοποιεί πλήρως τη διαδικασία εξυπηρέτησης στην Οδική Βοήθεια, δίνοντας τη δυνατότητα στον οδηγό να ενεργοποιεί αυτόματα αίτημα βοήθειας, μέσω του κινητού του τηλεφώνου.

 

  • Υποβολή Δήλωσης Ατυχήματος μέσω Tablet PC

Ταχύτερη εξυπηρέτηση. Μικρότερο κόστος. Περισσότερα χαμόγελα.

Το 2013 η MAPFRE ASISTENCIA, εισήγαγε στην Ελλάδα τη χρήση tablets για την εξυπηρέτηση όσων εμπλέκονται σε ατύχημα με το όχημά τους.

Η χρήση των tablets είναι μια καινοτομία της MAPFRE, που δίνει προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες Φροντίδας Ατυχήματος. Με τη χρήση tablet pc ο συνεργάτης της MAPFRE που σπεύδει στον τόπο του περιστατικού συμπληρώνει ηλεκτρονικά τη δήλωση ατυχήματος και παίρνει, επίσης ηλεκτρονικά τις σχετικές φωτογραφίες. Η δήλωση και οι φωτογραφίες στέλνονται από τον συνεργάτη μας αυτοστιγμεί και επιτόπου μέσω 3G δικτύου κινητής τηλεφωνίας στην ασφαλιστική εταιρεία. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε στη σύγχρονη πλατφόρμα Galaxy της SingularLogic, ενσωματώνει ειδικά σχεδιασμένες και διαμορφωμένες λειτουργίες και τεχνολογίες, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο:

  • πλήρη και άμεση καταγραφή των πληροφοριών ατυχήματος κατά τη στιγμή της εξυπηρέτησης,
  • ακριβέστατη και ταχύτατη απεικόνιση του ατυχήματος (αποτύπωση σχεδιαγράμματος ατυχήματος, λήψη και διαχείριση των απαραίτητων φωτογραφιών), καθώς και
  • ολοκληρωμένη ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο των αρμόδιων ασφαλιστικών εταιρειών, μέσω του  συστήματος της MAPFRE ASISTENCIA.

Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη εφαρμογή συμβάλλει καθοριστικά στην αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς μειώνεται εντυπωσιακά ο χρόνος που απαιτείται για τη διαχείριση του ατυχήματος, ελαττώνονται σημαντικά τα διαχειριστικά έξοδα για τις ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται γρήγορη αποζημίωση των πελατών.

  • Πρόγραμμα διαχείρισης στόλου FUTURA

Το 2008 η MAPFRE ASISTENCIA εισήγαγε στη διαδικασία εξυπηρέτησης,  το πρόγραμμα διαχείρισης στόλου FUTURA. Το πρόγραμμα προσφέρει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα καθώς επηρεάζει σημεία-κλειδιά στη διαδικασία εξυπηρέτησης όπως είναι ο χρόνος άφιξης και η υψηλή ποιότητα στην υπηρεσία. Η εταιρεία επένδυσε σε Τεχνολογία GPS, GPRS, Ψηφιακούς χάρτες και εξειδικευμένο λογισμικό 100% in-house και στην εκπαίδευση των συντονιστών βοηθείας και των συνεργατών. Το προϊόν παρέχεται αποκλειστικά στις ασφαλιστικές εταιρείες που είναι πελάτες και τα αποτελέσματά του ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πλήρους αυτοματοποιημένης διαχείρισης των υπηρεσιών βοηθείας. Ξεπερνώντας το παραδοσιακό και χρονοβόρο μοντέλο εξυπηρέτησης, με τη χρήση τεχνολογιών GPS, ψηφιακής μετάδοσης δεδομένων και Online συμπλήρωσης εγγράφων, ελαχιστοποιήθηκε ο χρόνος ολοκλήρωσης της εξυπηρέτησης, κυρίως, κάνοντας την όλη διαδικασία πιο φιλική τόσο για τον πελάτη όσο και για την ασφαλιστική εταιρεία.

Σήμερα, η MAPFRE ASISTENCIA έχει μειώσει εντυπωσιακά τον χρόνο άφιξης. Ο πελάτης καλεί στο κέντρο βοήθειας,  χωρίς να εμπλέκονται ο συντονιστής βοήθειας και ο συνεργάτης, το σύστημα επιλέγει απευθείας το πλησιέστερο όχημα βοήθειας και αποστέλλει το περιστατικό στο Smartphone του οδηγού, ενημερώνοντάς τον αυτόματα και το περιστατικό εξυπηρετείται.

Το 87% των περιστατικών που λαμβάνουν χώρα στα μεγάλα αστικά κέντρα, εξυπηρετούνται σε λιγότερο από 30 λεπτά, με μέσο χρόνο αναμονής τα 19 λεπτά!

 

  • ΜΑiassist

Η MAPFRE ASISTENCIA είναι η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που αυτοματοποίησε εξ’ ολοκλήρου τη διαδικασία εξυπηρέτησης Οδικής Βοήθειας. Όλη η διαδικασία παρακολουθείται και καταγράφεται μέσω GPS και στη συνέχεια ενημερώνει αυτόματα τα συστήματα των εταιρικών πελατών μας. Ο οδηγός μπορεί πλέον αυτόματα να επικοινωνήσει το αίτημα βοήθειας μέσω της εφαρμογής MAiassist που έχει ήδη κάνει download στο smartphone του.